Hizmetlerimiz

Medikal Ürün SGK/SUT Başvuru Hizmetleri

SGK SUT logo

Geri ödeme kapsamında olan medikal ve tıbbi cihazların SGK Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı'na başvurusu ve takibi sağlanmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

SUT nedir?

SUT ifadesi Sağlık Uygulama Tebliği'nin kısaltmasıdır. SUT, devletin sağlık ile ilgili sosyal politikalarını uygulamasına imkan veren, kılavuzluk yapan, fiyatlandıran ve bunlarla beraber diğer tüm uygulama detaylarını içerisinde barındıran mevzuat tebliğine verilen addır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve "Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği" hükümleriyle düzenlenmiştir.

SUT kodu nedir?

Sağlık Uygulama Tebliği’nin kısaltılmışıdır. SUT kodları, Sağlık Uygulama Tebliği’yle birlikte yayınlanan ekli listelerde ürüne veya işleme göre tanımlanan kodlardır.

SGK fiyat girişi neden gerekli?

SGK da Sağlık Bakanlığı gibi ÜTS veri tabanını kullanan kurumlardan biridir. MEDULA sistemine ilgili birimler için veri aktarmak ve ürün geri ödemelerini yapmak gibi gerekçelerle ÜTS veri tabanına ihtiyaç duyar.

SGK’nın bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) eklerinde yer alan ürünlerin fiyatlarının ithalatçıları/üreticileri tarafından sisteme zaman dilimi ile beraber tanımlanması gerekmektedir.

İlişkili ve popüler aramalar: sgk sut kodu başvuru, sgk sut danışmanlık, sgk sut eğitim, sgk sut ödemeleri, sgk sut geri ödeme, sgk sut tıbbi cihaz danışmanlık, sgk sut medikal ürün danışmanlık, sağlık uygulama tebliği nedir, sgk için üts gerekli mi