Hizmetlerimiz»

SGK MEDULA Başvurusu - Tıbbi Cihaz (Medikal) Ürünler İçin

SGK MEDULA Logo

Hasta başı faturalandırılan ve SGK tarafından geri ödeme kapsamında olan (SUT Kodu olan) Tıbbi Cihaz (Medikal) Ürünlerin SGK MEDULA sistemine kayıt başvurusu için bizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bu kapsamdaki danışmanlık hizmetlerimiz;

 • SGK MEDULA sistemine başvurusu yapılacak Tıbbi Cihaz (Medikal) ürünlerin tasnifi ve başvuru için uygunluk değerlendirmesi,
 • SGK MEDULA sistemine başvurusu yapılacak ürünler için SUT Kodu araştırması,
 • SGK MEDULA sistemine başvuru için gerekli olan bilgi ve belgelerin belirlenmesi,
 • SGK MEDULA sistemine başvuru için gerekli olan bilgi ve belgelerin uygunluk değerlendirmesi, varsa eksikliklerin belirlenmesi/giderilmesi,
 • Gerektiğinde tercüme ve/veya noter süreçlerinin takip edilmesi ve yapılan işlerin kontrolü,
 • Başvuru yapılacak Tıbbi Cihaz (Medikal) ürünlere ait ÜTS kayıtlarının SGK taleplerine göre düzenlenmesi,
 • SGK MEDULA sistemi başvuru projesi için farkındalık eğitimi,
 • SGK MEDULA sistemi onay başvurularının yapılması ve bu başvuruların takibi,
 • SGK MEDULA sistemi başvuru sonuçlarının değerlendirilmesi, gerektiğinde sonuç ile ilgili SGK yetkilileri ile diyaloğa geçilmesi, itiraz/düzeltme başvuruları,
 • SGK MEDULA sisteminde kayıtlı olan tıbbi cihaz (medikal) ürünler için belirlenen yıllık harç ödeme takvimi takibi, ödemenin yapılması ve ödeme başvurusu,
 • SGK MEDULA sistemi onayından düşen tıbbi cihaz (medikal) ürünler ile ilgili aksiyon planı oluşturma ve bu işlemlerin yürütülmesi.

SUT nedir?

SUT ifadesi Sağlık Uygulama Tebliği'nin kısaltmasıdır. SUT, devletin sağlık ile ilgili sosyal politikalarını uygulamasına imkan veren, kılavuzluk yapan, fiyatlandıran ve bunlarla beraber diğer tüm uygulama detaylarını içerisinde barındıran mevzuat tebliğine verilen addır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve "Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği" hükümleriyle düzenlenmiştir.

SUT kodu nedir?

SUT kodları, Sağlık Uygulama Tebliği'yle birlikte yayınlanan ekli listelerde ürüne veya işleme göre tanımlanan kodlardır.

MEDULA nedir?

Türkiye'de, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile sağlık tesisleri arasında, fatura bilgisini elektronik olarak toplamak ve hizmetlerin ödenmesini gerçekleştirmek için oluşturulmuş bütünleşik sistemdir.

SGK MEDULA sistemi Tıbbi Cihaz (Medikal) ürün başvurusu nasıl yapılır?

Ürünün SGK MEDULA Sistemi'ne başvurusunun yapılabilmesi için;

 • ÜTS kaydının olması,
 • SUT'da tanımlanmış bir SUT kodunun bulunması gerekir.

Bu ön şartlar sağlandıktan sonra başvuru dosyası hazırlanır ve başvuru dönemleri geldiğinde SGK'da ilgili kuruma teslim edilir.

Önemli Not: SGK MEDULA sistemi başvurusu yapılacak ürünlere ÜTS kaydı aşamasında karar verilmeli ve ÜTS kaydı SGK'nın şartları da göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Her Tıbbi Cihaz (Medikal) ürün için SGK MEDULA sistemine başvuru yapılması gerekli mi?

Hayır. Hasta başı ödemesi yapılan, yani tanımlanmış bir SUT kodu olan Tıbbi Cihaz (Medikal) ürünler için başvuru zorunluluğu vardır.

Ürüne SUT kodu nasıl tanımlanır?

Tıbbi Cihaz (Medikal) Ürününüzün SGK tarafından ödeme kapsamına alınabilmesi için öncelikle o ürüne tanımlanmış bir SUT kodu olması gerekir.

SUT kodları listesi gerek üretici ve ithalatçı firma başvurularının değerlendirilmesine göre gerekse kurumun başvuru olmaksızın gerek görmesi ile oluşur.

Bu yüzden SUT kodları listesinde ürününüze ait bir kod yoksa, SUT kodları listesinde ürününüze bir kod tanımlanabilmesi için A grubu başvurusu kapsamında dosya oluşturarak SGK'ya başvurulması gerekir.

Genel bilgiler içeren Sıkça Sorulan Sorular sayfamızı incelemek için:

Sıkça Sorulan Sorular